Practicable A70

Practicable A70

Sistema de frontisses, 70 mm de profunditat de marc amb una capacitat màxima de vidre de 42 mm. La seva perfileria de 5 càmeres interiors de marc i fulla li confereix una gran eficiència energètica amb un valor de transmitància Uw des de 0,9 W/m2K. Possibilitat de fulles amb estètica recta, aixamfranada o corba.

Dades técniques

» Envidrament
Màxim. 42 mm
Min. 4 mm

» Possibilitats d’obertura

Obertura interior
Practicable
oscil·lobatent
Oscil.loparalela
Abatible
Plegable

Obertura externa
Practicable (porta)

» Seccions
Marc de 70 mm
Fulla 70 /80 mm

»Dimensions màximes de fulla

Finestra
Ample (L) 360-1300 mm
Alt (H) 450-2300 mm

Balconera
Ample (L) 360-1300 mm
Alt (H) 600-2400 mm

Porta
Ample (L) 700-1300 mm
Alt (H) 600-2500 mm

»Max. fulla
Finestra de 130 kg
130 kg Balconera
Porta de 160 kg
»Possibilitats estètiques
Fulla: recta, corba o aixamfranada
Junquillo: recte o corb
Consultar pes i dimensions màximes segons la tipologia
» Acabats
Blanc
Color
Bicolor
Imitació fusta
Metal·litzat
»Transmitància
UW ≥ 0,9 (p/m2K)
“Aïllament acústic
RW fins a 46 dB
» Permeabilitat a l’aire
(UNE-EN 12207) Classe 4
» Estanqueïtat a l’aigua
(UNE-EN 12208) Classe E1800
” Resistència al vent
(UNE-EN 12210) Classe C5
Prova de referència AEV 1,23 x 1,48 m / 2 fulles